LITERATUUR

 

van Dijke, Anke  en  Terpstra, Linda  (2013). Kinderen mij een zorg. Betekenis en grenzen van de pedagogische civil society

Graas, D., e.a. (2018). Écht doen wat nodig is. Pleidooi voor kleinschalige effectieve jeugdhulp

Gemeente Gouda, (2019). Van 'geen plek' naar 'eigen stek'. Hulpvraagprofielen van jongeren. 

Helderman, J.K., Sabel, C, Zeitlin, J, (2020). Leren van Casuïstiek. Een analyse van institutionele innovaties en ontwikkelmogelijkheden in het Utrechtse Jeugdstelsel

Intrakoop (2018). Jaarverslaganalyse Jeugdzorg 2018

KPMG Health (2020). Inzicht in besteding jeugdhulpmiddelen

Ontwikkelingen macrobezuinigingen 2015 - 2017 en prognoses toekomst

Salomon (2016). Ver van de boom. Als je kind anders is.

Significant (2019). Benchmarkanalyse uitgaven jeugdhulp in 26 gemeenten. Leren van verschillen en overeenkomsten in beleid en uitvoering jeugdhulp

Significant (2019). Levenslange en levensbrede zorg- en ondersteuningsvragen van jeugdigen en jongvolwassenen. Rapportage met knelpunten en oplossingsrichtingen

Sociaal Cultureel Planbureau. (2020). Jeugdhulp in de wijk

Yperen, T. van, van de Maat A., Prakken, J. (2019). Het groeiend jeugdzorggebruik. Duiding en aanpak

 

Leren Van Casuistiek
PDF – 866,6 KB 332 downloads
KPMG Inzicht In Besteding Jeugdhulpmiddelen
PDF – 760,6 KB 295 downloads
Hulpvraagprofielen Jongeren
PDF – 5,2 MB 368 downloads
Intrakoop Jaarverslaganalyse Jeugdzorg 2018
PDF – 366,2 KB 306 downloads
Jeugdhulp In De Wijk Def
PDF – 5,6 MB 353 downloads
Ontwikkelingen Macrobudget Jeugd 2015 2019
PDF – 271,1 KB 305 downloads
Levenslange En Levensbrede Zorgen Ondersteuningsvragen Van Jeugdigen En Jongvolwassenen 1
PDF – 618,7 KB 276 downloads
Benchmarkanalyse Uitgaven Jeugdhulp In 26 Gemeenten 1
PDF – 2,4 MB 283 downloads