kennisinstituut zorg

Kennisinstituut Zorg 

Doel

Er wordt veel geschreven over de gezondheidszorg maar vaak blijkt dat de feiten niet volledig te zijn of niet te kloppen, dan wel in een verkeerde context te worden gebruikt. Dit heeft vaak een negatief effect op het imago van de zorg en kan beleids- en andere beslissingen negatief beïnvloeden. Het Kennisinstituut Zorg heeft als doel wel de juiste feiten naar voren te brengen zodat er een helder, eenduidig en consistent beeld van de zorg ontstaat. Hiertoe publiceert het Instituut geregeld artikelen, blogs et cetera die aansluiten op de actualiteit met als doel in een vroeg stadium het algemeen publiek van de juiste informatie te voorzien.

 

Activiteiten

Om dit doel te bereiken kan het Instituut beschikken over een pool van deskundige en kritische auteurs die op verzoek van het redactieteam maar ook op eigen initiatief artikelen kunnen schrijven die aan het onderstaande voldoen:

  • kritisch
  • gebaseerd op herleidbare feiten
  • geplaatst in een bredere context
  • onafhankelijk
  • het positief beïnvloeden van het imago van de zorg.

Het redactieteam bepaalt of het artikel onder de naam van het Instituut kan worden geplaatst.

 

Op dit ogenblik zijn we nog in de  opbouwfase. Artikelen en literatuur zullen worden aangeleverd door de leden van onze Wetenschappelijke Adviesraad van de Agenda voor de toekomst. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met het secretariaat van Koplopers in de Zorg: secretariaat@koplopersindezorg.nl